Inwestowanie na rynku amerykańskim. Co warto wiedzieć?

Jeśli myślałeś o inwestowaniu na rynku amerykańskim to na pewno już wiesz, że dywersyfikacja portfela akcji jest jedną z maksym inwestowania w średnim i długim terminie. O ile prawdą jest, że większość inwestorów posiada udziały w spółkach z różnych sektorów, to zauważyliśmy, że znacznie mniej inwestuje w różnych krajach, a jeszcze mniej w walutach innych niż złotówka czy euro, ograniczając się w większości przypadków do rynku krajowego.

Globalizacja sprawiła, że amerykańskie rynki akcji są dla nas praktycznie tak samo dostępne jak rynek polski, choć prawdą jest, że istnieją pewne czynniki, które należy wziąć pod uwagę.

Waluta, w której papiery wartościowe znajdują się w obrocie

Akcje i ETF-y notowane na rynkach amerykańskich są kwotowane w dolarach amerykańskich, więc kurs PLN/USD będzie miał wpływ na naszą inwestycję. Mamy więc dwa ryzyka, z jednej strony cenę akcji, a z drugiej wahania kursów walut. W portfelach, które nie są zbyt konserwatywne, dobrym rozwiązaniem może być dywersyfikacja również pod tym względem, obejmująca papiery wartościowe denominowane w różnych walutach.

Różne rynki amerykańskie

W Stanach Zjednoczonych istnieją różne rynki. NYSE jest największym rynkiem akcji na świecie, który z kolei posiada bardziej specyficzny segment do handlu ETF-ami, taki jak NYSE Arca. Inną giełdą z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest NASDAQ, która jest giełdą elektroniczną, na której notowanych jest wiele spółek technologicznych. Istnieje również AMEX, gdzie notowane są spółki o mniejszej kapitalizacji. Ponadto w Stanach Zjednoczonych istnieją rynki OTC, które nie są regulowane, na których akcje mogą stać się bardzo niepłynne ze względu na brak podaży i popytu, co wiąże się z bardzo wysokim ryzykiem.

Prowizje pobierane przez naszego brokera dla każdego z tych rynków mogą być inne, nawet jeśli wszystkie są rynkami amerykańskimi, dlatego ważne jest, aby wiedzieć na którym rynku notowane są akcje, którymi chcemy handlować.

Prowizje

Znajomość prowizji, które nasz broker pobiera od nas za działanie na każdym rynku jest niezbędna, nie tylko dla operacji handlowych, ale także w innych obszarach. Ale dodatkowo inwestowanie w Stanach Zjednoczonych wiąże się z wymianą walut, ponieważ nasz broker musi kupić dolary, aby nabyć akcje. Z drugiej strony, kiedy sprzedajemy, otrzymujemy dolary, a wymiana jest dokonywana na złotówki, aby gotówka mogła wpłynąć na nasze konto. Dlatego ważne jest dowiedzieć się, czy broker pobiera opłatę za wymianę walut i jaki jest spread pomiędzy kupnem i sprzedażą dolarów.

Harmonogram

Rynki NYSE, NYSE Arca, NASDAQ i AMEX są otwarte między 9:30 a 16:00 czasu nowojorskiego, co odpowiada czasowi polskiemy od 15:30 do 22:00, więc będziemy działać na tym rynku po południu.

Wniosek: Inwestowanie na rynku amerykańskim może być sposobem na dywersyfikację portfela, ale aby czerpać z niego jak najwięcej korzyści, ważne jest, aby znać te czynniki i brać je pod uwagę.