Władze

Zarząd fundacji

Prezes – Andrzej Krzanowski

Prezes – Andrzej Krzanowski: latynoamerykanista, archeolog i geolog, dr hab. nauk humanistycznych, do 2016 r. kierownik Zakładu Ameryki Łacińskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego; były ambasador RP w Wenezueli, Surinamie, Gujanie, Dominikanie oraz na Jamajce i Grenadzie, konsul honorowy Peru w Krakowie, dyrektor Biblioteki Latynoamerykańskiej; prekursor polskich badań archeologicznych w Ameryce Łacińskiej (głównie w Peru), autor kilku książek i wielu artykułów.

Ukryj

Wiceprezes – Krzysztof Tunia

Wiceprezes – Krzysztof Tunia: doktor archeologii, badacz prehistorycznego osadnictwa w Karpatach oraz megalitów na ziemiach polskich; uczestnik kilku polskich ekspedycji archeologicznych do Peru badających pozostałości inkaskie w Andach; kierownik Pracowni Archeologicznej Krakowskiego Oddziału Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Igołomi.

Ukryj

 

Rada fundacji

Przewodnicząca – Maria Zachorowska

Maria Zachorowska (z Gołuchowskich): etnograf, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po studiach podjęła pracę w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie w Dziale Kultur Pozaeuropejskich zajmując się kolekcją zebraną przez dr Borysa Malkina wśród Indian Brazylii. W latach 1973-1975 przebywała w Peru studiując na Wydz. Antropologii Pontificia Universidad Católica del Peru w Limie; prowadziła własne badania nad peruwiańską kulturą ludową i zebrała kolekcję wyrobów miejscowego rzemiosła. Po powrocie do Krakowa kontynuowała pracę w Muzeum Etnograficznym. Przygotowała i zrealizowała kilkanaście wystaw m.in. Indianie lasów tropikalnych na pięćsetlecie wyprawy Kolumba do Ameryki. Od 1992 r. do przejścia na emeryturę w 2008 r. była dyrektorem Muzeum Etnograficznego w Krakowie z oddaniem służąc mu pracą i doświadczeniem rozwijając jego potencjał naukowy i edukacyjny.

Ukryj

Wiceprzewodnicząca – Karolina Grabowska

Wiceprzewodnicząca – Karolina Grabowska: konsul honorowa Urugwaju w Krakowie

Ukryj

Sekretarz – Tomasz Pindel

Sekretarz – Tomasz Pindel: w latach 2002 – 2010 wykładał literaturę latynoamerykańską w Katedrze Ameryki Łacińskiej UJ, a do 2016 roku pracował w Instytucie Książki; tłumacz literatury hiszpańskojęzycznej, ze szczególnym wskazaniem na współczesną prozę latynoską. Publikował teksty poświecone latynoskiej prozie m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” i in. Współautor audycji „Piątka z literatury” (RMF Classic) i bloga poczytane.blog.onet.pl, autor jednej powieści (Czy to się nagrywa?, Świat Książki, 2011), dwóch książek literaturoznawczych  (Zjawy, szaleństwo i śmierć. Fantastyka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej, Universitas, 2004 i 2014; Realizm magiczny. Przewodnik praktyczny, Universitas 2014). Prowadzi serię klasyki prozy latynoamerykańskiej XX wieku „Las Americas”.Uczuciowo rozdarty między caldo tlalpeño i chupe de camarones.

Ukryj

Członkowie Rady:

Grzegorz Hajdarowicz

Grzegorz Hajdarowicz: politolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przedsiębiorca i wydawca. Założyciel i główny udziałowiec grupy kapitałowej GREMI inwestującej w Polsce i Brazylii. W jej skład wchodzą między innymi spółki giełdowe Jupiter NFI, KCI S.A., GREMI Solution S.A. Jest Prezesem Zarządu Presspublica Sp. z o.o. (wydawcy Rzeczpospolitej, Parkietu, Uważam Rze, Sukcesu i Przekroju). Konsul Honorowy Brazylii w Małopolsce i na Śląsku. Producent filmowy.

Ukryj

Janusz Postolko

Janusz Postolko: konsul honorowy Meksyku w Krakowie

Ukryj

Andrzej Zdebski

Andrzej Zdebski: prawnik, adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania. W latach 1997–2001 był Dyrektorem oddziałów i departamentów central takich banków jak BWR SA w Krakowie, Deutsche Bank 24, Millennium Prestige. Pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy w latach 2001- 2003. W latach 2003-2006 był Prezesem Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., a od 2007 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu KRAKCHEMIA S.A. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II – Kraków Balice oraz Prezydentem Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Konsul Honorowy Chile w Krakowie.

Ukryj