Dane rejestrowe

Fundacja Instytut Kultury Latynoamerykańskiej ustanowiona została przez Andrzeja Krzanowskiego i Tomasza Morawskiego na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 września 2010 przed notariuszem Anną Gąsienicą z Kancelarii Notarialnej w Krakowie.

Fundacja została w dniu 19 listopada 2010 roku zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000370818.

Numer w Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej: REGON 121393081.
Numer identyfikacji podatkowej: NIP 678-312-32-87.
Konto w banku Pekao S.A. nr 16 1240 4650 1111 0010 3702 2221.