Wykład poświęcony szamanizmowi

Na zaproszenie Instytutu Kultury Latynoamerykańskiej przyjechał do Krakowa wybitny znawca szamanizmu południowoamerykańskiego – dr Luis Eduardo Luna. Wygłosił on 18 czerwca 2012 r. bogato ilustrowany wykład p.t. “Shamanism and altered states of consciousness: a multicultural perspective”. Jego prezentacja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – słuchacze wypełnili szczelnie największą salę Instytutu Religioznawstwa UJ, który był współorganizatorem spotkania.

Dr Luis Eduardo Luna urodził się i dorastał w amazońskiej części Kolumbii (1947). Studiował na Universidad Complutense w Madrycie, był wykładowcą języka i literatury hiszpańskiej na uniwersytetach w Oslo i w Helsinkach oraz antropologii na brazylijskim Universidad Federal de Santa Catarina. W 1989 r. uzyskał doktorat w Institute of Comparative Religion Uniwersytetu w Sztokholmie.

Dr Luna jest znany ze swych badań nad szamanizmem amazońskim, a zwłaszcza ze studiów nad ayahuasca – rośliną zawierającą substancje psychoaktywne (enteogeny). Jego badania skupiają się na tradycyjnym jej użyciu przez Indian i metyskich ayahuasqueros w Peru i Kolumbii, a także na religijnych ruchach synkretycznych w Brazylii, które stosują ayahuasca w swych obrzędach (Santo Daime, União do Vegetal).

Był współzałożycielem Usko-Ayar – Amazonian School of Painting w Pucallpa (Peru), a od roku 2003 jest dyrektorem Wasiwaska – Research Center for the Study of Psychointegrator Plants, Visionary Art and Consciousness w Brazylii. Dr Luna jest autorem lub współautorem książek: „Vegetalismo: Shamanism among the Mestizo population of the Peruvian Amazon” (1986), „Ayahuasca Visions: The Religious Iconography of a Peruvian Shaman” (1991), „Ayahuasca Reader: Encounters with the Amazon’s Sacred Vine” (2000), „Inner Paths to Outer Space: Journeys to Alien Worlds through Psychedelics and Other Spiritual Technologies” (2008).