Panama. Przesmyk między Amerykami i Oceanami

Wystawa poświęcona była Panamie, jednemu z najmniejszych państw kontynentalnej Ameryki. Jego położenie jest wyjątkowe. Państwo to stanowi bowiem połączenie Ameryki Południowej i Północnej a zarazem, poprzez Kanał, Oceanów Atlantyckiego i Spokojnego.

Wystawa pokazała, że Panama to nie tylko Kanał Panamski, z którym najbardziej się kojarzy, ale także interesujący kulturowo i przyrodniczo kraj o prężnej gospodarce. Składają się nią fotogramy prezentujące historię i współczesność, a także bogactwo etniczne i kulturowe Panamy.

Wystawa powstała w oparciu o materiały dostarczone przez Ambasadę Panamy w Warszawie, która objęła to wydarzenie swoim patronatem. Wernisaż wystawy, z udziałem przedstawicieli Ambasady Panamy, odbył się w dniu 20 stycznia 2012 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1.