Konferencja „Estetyka transkontynentalna: chorea ibero-afro-americana”

Międzynarodowa konferencja antropologiczno-estetyczna „Estetyka transkontynentalna: chorea ibero-afro-americana. Procesy transkultorowe w tańcu, muzyce i sztukach perfomatywnych” odbyła się w Krakowie w dniach 19-24 listopada 2012 r. Została ona zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Antropologii Tańca, Uniwersytet Federalny w Bahia (Brazylia), Uniwersytet Ateński (Grecja), Instytut Romanistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Camoesa, Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie. Fundacja wsparła organizację konferencji, jako partner wydarzenia.

Odkrycie Ameryk w XV wieku było jednym z pierwszych procesów globalizacji, przebiegających nierzadko przy użyciu przemocy i gwałtu. Odwieczny dylemat, czy wyprawa Krzysztofa Kolumba spowodowała zakrycie czy odkrycie Ameryki nie prowadzi do jednoznacznego rozstrzygnięcia, co do bezwzględnej słuszności któregoś ze stanowisk. Jednak urzekające piękno Bachianas Brasileiras Heitora Villa-Lobosa, kreacja muzyczna będąca genialną fuzją geniuszu klasycznej muzyki europejskiej z południowoamerykańską, nakłania by sensu nieuniknionych procesów globalizacji szukać głębiej, na planie metafizycznym, a ściślej mówiąc na styku fizyki z metafizyką, w punkcie przecięcia oby tych wymiarów bytu, umieszczonym w ludzkim ciele.

Estetyka transkontynentalna jest próbą uchwycenia nowego ludzkiego znaczenia, które zrodziło spotkanie trzech światów, chrześcijańskiego (Hiszpania, Portugalia i Italia), animistycznego (Afrykańczycy przemocą zawiezieni do Ameryki) i totemicznej kultury autochtonicznych Indian, podbitych przez zamorskich najeźdźców. Tematy paneli konferencyjnych miały na celu zdefiniowanie istoty procesów prowadzących do narodzin chorei latynoamerykańskiej, gatunków muzyki, tańca i śpiewu o duszy polirytmicznej, z wyczuwalnym pulsem kontynentu afrykańskiego, iberyjskiego i południowoamerykańskiego.

Intelektualnym i artystycznym wysiłkiem wszystkich uczestników konferencji starano się zrekonstruować duchowy i estetyczny wizerunek mieszkańca Nowego Świata, niezbędny warunek nawiązania z nim pełnego między – ludzkiego porozumienia.

Program

Plakat