Kult El Señor de la Soledad w Ancash (Peru)

W 2016 r. pod egidą Fundacji rozpoczęto badania z zakresu etnografii i antropologii kulturowej w regionie Ancash, w północnej części Andów Peruwiańskich.

Dwoje krakowskich etnografów, Elżbieta Jodłowska i Mirosław Mąka, zainicjowało multidyscyplinarny program badań nad cudownym wizerunkiem Chrystusa El Señor de la Soledad w Huaráz, będącym najważniejszym obiektem kultu religijnego w regionie Ancash (Peru). Wizerunek ten, wraz z jego dualistycznym odwzorowaniem w bliźniaczej postaci El Señor de Mayo, zajmuje doniosłe miejsce w kilkusetletniej historii regionu, wyraziście modelując kształt religijności ludowej na tym terenie. Od wieków stanowi duchową axis mundi Indian, jako zwornik kalendarza liturgiczno-obrzędowego, patron największych fiest oraz święty protektor w najważniejszych sprawach życia doczesnego. Synkretyczny obraz tego kultu, zdominowanego rdzennymi tradycjami andyjskimi i mocno zakorzenionego w folklorze, jawi się jako intrygujący przedmiot studiów i analiz.

Odpowiedzi wymagają także liczne pytania z zakresu historii regionu, ściśle powiązanej z dziejami świętego wizerunku. Z powodu wielkich klęsk żywiołowych – osuwisk i powodzi, wielokrotnie niszczących miasta i wsie w dolinie Santa, zagładzie uległa większość źródeł historycznych, dotyczących historii kultu El Señor de la Soledad. Istotną częścią badań będzie próba rekonstrukcji jej nieznanych fragmentów w oparciu o komparatystyczną analizę zachowanych przekazów oraz przesłanek płynących z badań etnograficznych.

Elżbieta Jodłowska i Mirosław Mąka rozpoczęli w 2016 r. także dokumentację oraz szczegółowy opis wszelkich aspektów sztuki, związanych ze świętym wizerunkiem. Problematyka ta, obejmująca bogate przestrzenie symboliki i estetyki, wymaga utrwalenia nie tylko dla całościowego opisu zjawiska kulturowego, ale również ze względu na gwałtowne przemiany form ekspresji artystycznych.

Program badawczy poświęcony wizerunkowi El Señor de la Soledad oraz jego znaczeniu w kulturze regionu Ancash, przewidziany jest na 3 lata.